BÜLOWSVEJ

Ny villa på Frederiksberg. Opføres som 2 bygningsvolumener omkring en fælles trappe og elevator, med proportioner der er i harmoni med nabobebyggelsen. Bebyggelsen udføres med markante karnapper og altaner.

Det arkitektoniske formsprog er en nyfortolkning/modernisering af den klassiske Frederiksbergvilla og vil markere sig på en flot og prestigefyldt måde, der understreger kvaliteten af Bülowsvej som helhed.

Comments are closed.