LSG DRAGØR

Udvidelse af ny catering i umiddelbar nærhed af Kastrup Lufthavn.

Eksisterende nyopført lagerhal ombygges og nyindrettes.

Comments are closed.